Menu Đóng

1. Tất cả các hàng hoá mua tại khoacuasonlien.com chỉ được đổi / trả khi khách hàng xuất trình hóa đơn mua hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

2. Các sản phẩm muốn đổi / trả phải trong tình trạng còn mới nguyên tem 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên vẹn bao bì như ban đầu. khoacuasonlien.com không chấp nhận đổi / trả hàng đã qua sử dụng, bị lỗi, bẩn, hư hỏng, các sản phẩm được khuyến mại đi kèm, hoặc sản phẩm đã được khách hàng đổi một lần trước đó (trừ trường hợp do lỗi kỹ thuật). Với những sản phẩm được đổi / trả vì lý do kỹ thuật chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý và xác nhận của khoacuasonlien.com.

3. Khách hàng chỉ có thể đổi một sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Trong trường hợp khách muốn đổi sản phẩm có giá thấp hơn giá của sản phẩm cần đổi thì khách sẽ không nhận được khoản tiền chênh giữa hai sản phẩm. Chúng tôi không chấp nhận việc trả hàng để lấy tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

4. Trong trường hợp sản phẩm sản phẩm mà khách hàng muốn đổi sang mà chúng tôi không có sẵn, nếu khách hàng đồng ý thì chúng tôi sẽ nhận lại hàng mà khách hàng mang đổi và ghi phiếu biên nhận để khách hàng có thể sử dụng phiếu đó cho việc mua hàng tiếp theo. Phiếu biên nhận này chỉ có tác dụng trong vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành hoặc kể từ ngày chúng tôi gửi email thông báo đã có sản phẩm cần đổi cho khách hàng theo địa chỉ email do khách hàng cung cấp.

Khách hàng có thể cho, tặng phiếu biên nhận này cho người khác để sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng làm mất, thất lạc hoặc cho/tặng phiếu.

Trong trường hợp khách hàng không sử dụng phiếu theo đúng điều kiện trên thì sau 15 ngày phát hành phiếu sẽ không còn giá trị.

5. Trường hợp đổi / trả hàng với nguyên nhân từ phía khách hàng (như chọn sai sản phẩm, sai số lượng…), việc chấp nhận đổi / trả hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của khoacuasonlien.com. Nếu khách hàng muốn đổi trả thì phải chịu phí quảng lý tương đương với 10% giá trị sản phẩm được mang đổi.

6. Với trường hợp hàng hoá được vận chuyển bởi đơn vị thứ ba, khách hàng cần kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm những kiếu kiện liên quan đến sự nguyên vẹn của hàng hoá, sai lệch về chủng loại, số lượng… sau khi khách hàng nhận hàng và thanh toán tiền.

7. Để tránh rủi ro không đáng có, chúng tôi chỉ nhận đổi / trả hàng tại địa chỉ giao dịch của chúng tôi. Với mong muốn được phục vụ khách hàng được chu đáo, trước khi khách hàng đem đổi / tra hàng thì cần liên hệ với chúng tôi trước để hẹn lịch.

admin